Выпуск 2

Bilingua / Билингва

Высоцкий в переводах Михала Б. Ягелло

Михал Б. Ягелло

 Nie ma mnie«Впервые о Высоцком стало известно в середине 50-х годов. Он был бардом – поэтом и исполнителем своих песен, а также актером театра и кино. Но этим список его талантов не исчерпывался. Дневникипутевые записки, письма к друзьяма также проза (он написал повесть «Жизнь без сна») тоже представляют художественную ценность

Коммунистические власти Высоцкого не баловали. Он не получал наград, орденов и премий. Его произведения появлялись в основном в самиздате. При его жизни, за исключением нескольких песен, написанных для фильма, официально не было опубликовано ничего – буквально ничего. Его существование замалчивалось, его не замечали средства массовой информации, отменялись его концертыему приписывались самые скандальные поступкидолгое время он не получал разрешения на выезд за границу.
Но, несмотря на все это, его знали и любили все. Мы, поляки – тоже».

Это послесловия к книге песен Владимира Высоцкого «Нет меня…», опубликованной варшавским Издательством радио и телевидения в 1991 году. Все  переводы в этой билингве выполнены Михалом Б. Ягелло – около 40 стихотворений. Представляем два его перевода из этой книги.

 

GIMNASTYKA PORANNA

Rozciągamy ekspandery,
wdech i wydech, trzy i cztery,
dziarskość ciała, gracja, gestów plastyka —
pompująca krew do żył,
dodająca rankiem sił —
Żebyś długo jeszsze żył — gimnastyka!

Czyś niemowlę, czy emeryt —
po sto pompek, trzy i cztery,
my pompkami pokonamy słabość ciał.
Na knowania wrogich kół
odpowiemy zwisem w dół,
choćby nawet pot się z czół strumieniem lał!

Krąży gorszy od cholery
wirus grypy, trzy i cztery,
krzywa zachorowań w górę wciąż się pnie,
tylko silny szanse ma,
poświęcajcie więc co dnia
choćby parę chwil na nacieranie się!

Jeszcze kilka ćwiczeń jogi —
podnosimy obie nogi,
niech każdemu gimnastyka wejdzie w krew.
Dzisiaj nikt już nie zaprzeczy,
że od wódki i tych rzeczy
znacznie zdrowszy oraz lepszy jest WF!

Nie rozpraszać się, nie gadać,
skupić siły na przysiadach,
rześki uśmiech niech rozjaśni każdą twarz.
Gdy ubogi z ciebie człowiek,
to nacieraj się czymkolwiek,
ale dbać o swoje zdrowie stale masz!

Wszelki opór nie ma sensu,
zaczynamy biegać w miejscu,
taki bieg pomoże zwalczyć spleen i stres.
Nie ma tu wygrywających,
nie ma tu przegrywających,
wszystkich zadowalający bieg to jest!

PIIOSENKA O KNIZIU OLEGU

Akurat kniaź Oleg na wroga chciał iść,
By zdrowo popędzić mu kota —
Lecz facet podbiega, w spojrzeniu ma błysk
I dalejże sadzić głupoty.
— Hej, kniaziu — powiada ni w dziewięć,
ni w pięć
Twój koń ukochany przyniesie ci śmierć!

Kniaź Oleg znacząco popukał się w hełm
I mruknął coś brzydko o rzyci;
— Chłopaki, ruszamy! — zawołał, a wtem
Dwaj starzy przyleźli wróżbici.
I też zaczynają ni w dziewięć, ni w pięć,
Że koń ukochany przyniesie mu śmierć.

– Co, znowu?! — Wojowie przestali się śmiać
I w dłonie batogi chwycili.
– Po wódce najlepiej położyć się spać,
Miast siać tak ohydny pesymizm!
A ci w kółko swoje, ni w dziewięć, ni w pięć,
Że koń na sto procent przyniesie mu śmierć.

Kniaź Oleg na ogół dość ludzki był pan,
Lecz wszystko ma swoje granice.
— Nie będzie udzielać mi rad byle cham!!!
I w mordę każdemu wróżbicie.
Bo po co tak ględzą ni w dziewięć, ni w pięć,
О jakimś tam koniu, co przynieść ma śmierć?

    Tak Oleg na kartach historii swój los
Wykuwał niezłomnie i twardo;
Raz tylko o wróżbach pomyślał: „Też сoś!”
I splunął z widoczną pogardą.
— A to ci gadanie ni w dziewięć, ni w pięć,
Że koń ukochany przyniesie mi śmierć!

— Poznaję ten głaz, to tu rumak mój padł,
To czaszka wiernego zwierzęcia!
Wtem z czaszki syczący wysunął się gad,
Ukąsił — i już nie ma księcia!
Akurat dziś żmija musiała tam wleźć —
Kniaź Oleg nie żyje, nie żyje i cześć!

Na ogół oddolnych nie ceni się rad,
Choć czasem i dół radzi z sensem,
Posłuchałby Oleg i żyłby sto lat,
Wciąż nowe odnosząc zwycięstwa.
A były te wróżby i w dziewięć i w pięć
Że koń ukochany przyniesie mu śmierć!

 

 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

Вдох глубокий, руки шире,
не спешите,три-четыре,
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
утром отрезвляющая,
Если жив пока ещё, гимнастика.

Если вы в своей квартире,
лягте на пол, три-четыре,
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне,
привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможения.

Очень вырос в целом мире
гриппа вирус, три-четыре,
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый — сразу гроб,
сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, обтирания.

Если вы уже устали,
сели-встали, сели-встали
Не страшны нам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
доказал: коньяк и кофе
Вам заменит спортопрофилактика.

Разговаривать не надо,
приседайте до упада
Да не будьте мрачными и хмурыми.
Если очень вам неймётся,
обтирайтесь, чем придётся,
Водными займитесь процедурами.

Не страшны дурные вести,
начинаем бег на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота, — среди бегущих
первых нет и отстающих:
Бег на месте — общепримиряющий.

ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ

Как ныне сбирается вещий Олег
Щита прибивать на ворота,
Как вдруг подбегает к нему человек
И ну шепелявить чего-то:
Эх, князь, — говорит ни с того,
ни с сего,
Ведь примешь ты смерть от коня своего!

И только собрался идти он на „Вы”,
Отмщать неразумным хазарам,
Как вдруг прибегают седые волхвы,
К тому же разя перегаром.
И говорят ни с того, ни с сего,
Что примет он смерть от коня своего.

– Да кто вы такие? Откуда взялись?
 Дружина, а ну за нагайки!
Напился, старик, так пойди протрезвись,
И неча рассказывать байки.
И говорить ни с того, ни с сего,
Что примет я приму от коня своего.

Ну, в общем, они не сносили голов —
Шутить не могите с князьями...
|И долго дружина топтала волхвов
Своими гнедыми конями.
Ишь, говорят, ни с того, ни с сего,
Что примет он смерть от коня своего.

А вещий Олег свою линию гнул,
Да так, что никто и не пикнул
Он  только однажды волхвов помянул,
И то саркастически хмыкнул:
Мол, надо ж болтать ни с того, ни с сего
Что примет он смерть от коня своего.

— А вот он мой конь, на века опочил,
Один только череп остался.
Олег преспокойно стопу возложил
И тут же на месте скончался.
Злая гадюка кусила его,
И принял он смерть от коня своего.

Ведь каждый волхвов покарать норовит,
А нет бы послушаться, правда?
Олег бы послушал, ещё один щит
Прибил бы к вратам Цареграда.
Волхвы-то сказали с того и сего,
Что примет он смерть от коня своего!