Выпуск 20

Bilingua / Билингва

Иркутский острог

Марк Сергеев

ИРКУТСКИЙ ОСТРОГ

OSTROG IRKUCKI

И вдруг привидится такое:
в сплетенье судеб и тревог
встает над дикою рекою
Иркутский рубленый острог.

...Ни знатных зодчих, ни прорабов,
ни удалых грузовиков,
весь мир – боярский сын Похабов
да сотня дюжих казаков.

Да Ангары ни с чем не схожий
глоток, сжигающий уста,
да для посева клин угожий,
да славный выгон для скота. ...

Лишь на заре туманы стают
над дивным бегом Ангары,
как сирин-птицами взлетают
в руках охочих топоры.

Себя припевкой-шуткой тешат
первопроходцы-молодцы,
и золотые бревна тешут,
и вяжут вечные венцы.

Смолевый дух тревогу будит,
волнует сердце казака:
а что-то будет, что-то будет
через года, через века?

Поди, поля взойдут хлебами,
да встанут избы в сто рядов,
и ляжет меж семью горбами
один из славных городов.

И в нем диковин будет много...
Да вспомнят ли в достойный час
добром начальный день острога,
и пашню первую, и нас?

 

I nagle widzisz ponad brzegiem
Jakby wpleciony w losów kłąb,
Stoi nad rzeki dzikim biegiem
Ostrogu Irkuckiego zrąb.

…Ni architektów pomysł dziarski,
Ni dzielnych budowniczych tłum.
Jeno Pochabów, syn bojarski,
I razem z nim  – kozaków stu…

I jeszcze wody łyk z Angary,
co pali usta, gdy pić chcesz,
i do wysiewu szmat niemały,
pastwisko ładne obok też...

Zanim poranne mgły roztają
tam gdzie Angara nurt ma swój,
topory zgodnie się wzbijają
niby cudownych ptaków rój.

Przyśpiewka cieszy duszy młode
tym kto tu przyszedł w pierwszy raz,
strugają z drewna złote kłody,
i w wieńcach wiecznych łączą wraz.

Żywiczny zapach duszy trworzy,
kozacze serca biją w ład:
a cóż tu będzie, cóż być może
za kilka wieków, kilka lat?

Znać, będą pola zaorane,
zbudują setki izb dla nas,
i pośród siedmiu gór - kochane
powstanie jedno z sławnych miast.

I żyć w nim będzie lud już nowy...
Lecz czy przypomnią w tamten czas,
pochwalą pierwszy dzień budowy
i pierwszą rolę, no i nas?!

Перевод Анатолия Нехая